เรียนภาษาที่นิวยอร์ค กับ NEW YORK LANGUAGE CENTER

เรียนภาษาที่นิวยอร์ค กับ NEW YORK LANGUAGE CENTER

ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปีที่ New York Language Center (NYLC) ทำการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนกว่า 75 ประเทศทั่วโลก ทำให้ NYLC มีชื่อเสียงในเรื่องการสอน ทางสถาบันมีการพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและใช้สื่อการเรียนการ สอนที่ทันสมัยเพื่อให้น้องๆพัฒนาทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนและสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

New York Language Center ตั้งอยู่ในเมืองนิวยอร์ค ใน 4 เขต คือ Manhattan-Midtown, Manhattan-Upper West Side และ The Bronx โดยมีรถบัสและ·subway·วิ่งผ่านตลอด 24 ชั่วโมง และอยู่ใกล้ย่านไทม์สแควร์ ร้านอาหาร และแหล่งชอบปิ้งอีกด้วย

NYLC

 

 

เรียนที่ NEW YORK LANGUAGE CENTER
เรียนที่ NEW YORK LANGUAGE CENTER
  • 48 weeks
  • $145 / wk
  • NEW YORK
    UPPER WEST SIDE
เรียนที่ NEW YORK LANGUAGE CENTER