เรียนภาษาอังกฤษในเมืองการศึกษาของอเมริกา ที่ Language Skills English Center บอสตัน

Language-Skills-English-Boston-uplus

บอสตัน เป็นเมืองแห่งการศึกษาของอเมริกา มีสถานศึกษามากกว่า 50 แห่ง อยู่ในเมืองนี้ ประชากร 1 ใน 4 ของเมืองเป็นนักศึกษา

โรงเรียน Language Skills English Center เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2005 และย้ายมาอยู่ในย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองบอสตันเมื่อปี 2011 โดยเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงอย่างมากแห่งหนึ่งของเมือง บอสตัน

โรงเรียน Language Skills English Center มีนักเรียนจากทั่วโลก ที่มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในเมืองหลวงด้านการศึกษาของอเมริกา หรือมาเรียนภาษาระยะสั้นเพื่อเรียนต่อระดับสูงในอเมริกา พร้อมกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบอสตัน

Language-Skills-English-Boston

ทำไมต้องเรียนที่ โรงเรียน Language Skills English Center ในเมืองบอสตัน?

– โรงเรียน Language Skills English Center เชี่ยวชาญในหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วในเวลาอันสั้น

– โรงเรียน Language Skills English Center มีวิธีการสอนที่สนุกสนาน สร้างแรงกระตุ้น และช่วยให้ฝึกฝนอย่างเต็มที่

– โรงเรียน Language Skills English Center สอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียน และชีวิตประจำวัน

– โรงเรียน Language Skills English Center มีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอ

– โรงเรียน Language Skills English Center มีจำนวนนักเรียนที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ และวัย โดยมีตั้งแต่อายุ 14-78 ปี

 

BOSTON

USA
USA
 • 8-11 weeks
 • $228 / week
 • Friend Street

BOSTON

USA
USA
 • 12-19 weeks
 • $215 / week
 • Friend Street

BOSTON

USA
USA
 • 20-35 weeks
 • $202 / week
 • Friend Street

BOSTON

USA
USA
 • 36-48 weeks
 • Special
 • Friend Street