เรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอเมริกัน ที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ กับ Language Scholastics (LASC)

โรงเรียน LASC เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแถบแคลิฟอร์เนียตอนใต้ มี 3 สาขา คือ ที่ Los Angeles, Irvine และ Rowland Heights ซึ่ง LASC เป็นสถาบันเก่าแก่ที่เปิดสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติหรือนักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สำหรับการพัฒนาตัวเอง หรือเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อ

lasc

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ LASC?

– หลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียน LASC มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยผู้บริหารของโรงเรียน ที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

– โรงเรียน LASC มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนซึ่งพูดภาษาไทยได้ ทำให้นักเรียนมีที่ปรึกษาในการปรับตัว

– ทั้ง 3 แคมปัสของ โรงเรียน LASC ตั้งอยู่ในย่านที่นักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตและความบันเทิงแบบอเมริกัน รวมถึงมีโอกาสได้ร่วมทริปท่องเที่ยวในประเทศอเมริกาอีกด้วย

– นักเรียนของ โรงเรียน LASC ที่เรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด (Level 6) สามารถเรียนต่อระดับวิทยาลัย โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL หรือถ้าจะเรียนต่อ ตรี หรือ โท ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL ที่สูงมากได้

 • 8-16 weeks
 • $150 / weekUte sit dolor lobortis.
 • Wilshire Boulevard
 • Los Angeles
 • 20-23 weeks
 • $147 / weekMod et verteren usu.
 • Wilshire Boulevard
 • Los Angeles
 • 24-35 weeks
 • $130 / weekUte sit dolor lobortis.
 • Wilshire Boulevard
 • Los Angeles
 • 36+ weeks
 • $pecialMod et verteren usu.
 • Wilshire Boulevard
 • Los Angeles