เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา กับ CEL College of English Language

CEL College of English Language

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในอเมริกา มีทั้งหมด 3 แคมปัส ตั้งอยู่ในซานดิเอโก ทั้งในตัวเมือง และชายหาดแปซิฟิค ส่วนอีกแคมปัสอยู่ที่ ซานตา โมนิกา อยู่ใกล้กับเมืองลอส แองเจลิส ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ (Commission on English Language Program Accreditation) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และหลักสูตรเตรียมสอบเคมบริดจ์ โดยจำกัดนักเรียนไม่เกิน 10 คนต่อคลาส เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

San Diego

san-diego

Pacific Beach

Pacific Beach

Santa Monica

santa-monica

8-15 weeks

CEL
CEL
  • $270/week
  • San Diego, Pacific Beach, Santa Monica

16-19 weeks

CEL
CEL
  • $261/week
  • San Diego, Pacific Beach, Santa Monica

20-35 weeks

CEL
CEL
  • $252/week
  • San Diego, Pacific Beach, Santa Monica

36+ weeks

CEL
CEL
  • $PECIAL
  • San Diego, Pacific Beach, Santa Monica