ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาพิเศษกรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง

Choose your plan

 • 8-12 weeks
 • 12-15 weeks
 • 16-19 weeks
 • 20-23 weeks
 • 24-35 weeks
 • 36-43 weeks
 • 44+ weeks

LONDON

15hrs/wks
15hrs/wks
 • £160
 • £157
 • £141
 • £139
 • £138
 • £118
 • Special

MANCHESTER

15hrs/wks
15hrs/wks
 • £135
 • £132
 • £121
 • £120
 • £119
 • £99
 • Special

BIRMINGHAM

15hrs/wks
15hrs/wks
 • £135
 • £132
 • £121
 • £120
 • £119
 • £99
 • Special

TORONTO

15hrs/wks
15hrs/wks
 • $150
 • $147
 • $141
 • £139
 • $138
 • $127
 • Special

THE LANGUAGE GALLERY BOOKING FORM

กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบประเมินค่าใช้จ่ายเรียน THE LANGUAGE GALLERY

Step 1 of 4

25%
 • ยินดีต้อนรับสู่ THE LANGUAGE GALLERY

 • ex. 24 สัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published.