มลรัฐทางตอนบนสุดของเกาะเหนือนิวซีแลนด์ ที่มีความสวยงาม มีเสน่ห์เย้ายวน จากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่ ต้นไม้สูงเสียดฟ้า ทะเลสีคราม จนถึงถ้ำมืดมิดใต้แผ่นดิน เป็นความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ ราวกับได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน สวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก และการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสามัคคีระหว่างชนเผ่าเมารีและชาวผิวขาว เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของนิวซีแลนด์และมลรัฐไวกาโต้

  • Waikato River แม่น้ำสายยาวที่สุดของนิวซีแลนด์ ไหลผ่านเมือง Hamilton จุดศูนย์กลางของมลรัฐไวกาโต้
  • Matamata ชมอนุสาวรีย์กอลลั่ม และบรรยากาศสวยๆ จากภาพยนตร์เรื่อง The Lord of The Rings ถ่ายทำที่ มาทามาท่า ในไวกาโต้
  • Waitomo Caves ชมโลกลึกลับใต้แผ่นดิน ในถ้ำไวโตโม่
  • Raglan สัมผัสบรรยากาศชายทะเลแบบโบฮีเมี่ยน และทำกิจกรรมชายหาด บนหาดสวรรค์ของเหล่า ศิลปิน นักเล่นเซิร์ฟ และชาวเมารี

Leave a Reply

Your email address will not be published.