ขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามราคาพิเศษกรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง

ELS
ELS
ELS-Universal-English-College
 • หลักสูตร :
 • ราคา/สัปดาห์ :(Skydiving, Helicopt er Tour or Job Package Cour se(Barista+RSA))
 • ชั่วโมงเรียน :
 • จำนวนนักเรียน :
 • Free Service / Support :

12 WKS

$289/ week
$289/ week
ELS-Universal-English-College-02
 • General English
 • AU$289(Skydiving, Helicopt er Tour or Job Package Cour se(Barista+RSA))
 • 20 ชั่วโมง
 • ไม่เกิน 15 คน

24+ WKS

$261/ week
$261/ week
ELS-Universal-English-College-03
 • General English
 • AU$261(Skydiving, Helicopter Tour or Job Package Cour se(Barista+RSA))
 • 20 ชั่วโมง
 • ไม่เกิน 15 คน

PACKAGE

ASK/ special
ASK/ special
ELS Universal English College-1
 • General English + EAPเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย
 • $pecial(Skydiving, Helicopter Tour or Job Package Cour se(Barista+RSA))
 • 20 ชั่วโมง
 • ไม่เกิน 15 คน

ELS Sydney BOOKING FORM

กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบประเมินค่าใช้จ่ายเรียน ELS Sydney

Step 1 of 4

25%

Leave a Reply

Your email address will not be published.