U+ Study ศูนย์บริการเรียนต่อต่างประเทศครบวงจร บริการฟรีทุกขั้นตอน เราช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาหาเรา ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา วางแผนการเรียน ดูแลเรื่องเอกสารการเรียนต่อต่างประเทศ สมัครเรียน ติดต่อขอวีซ่า รวมทั้งหากนักเรียนมีปัญหาระหว่างการเรียน เรายังคอยเป็นที่ปรึกษา คอยรับฟังปัญหา และดูแลอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย โทร 02 734 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published.