เรียนและทำงานที่ซิดนีย์ กับโรงเรียน NSW International English College

ในนครซิดนีย์มีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษดีๆมากมายโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะบอกว่าโรงเรียนของเขาเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่หลายแห่งกลับไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่านักเรียนจะได้รับอะไรบ้างจากการเรียน

nsw1

NSW International English เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย และเป็นสาขาของสถาบัน Sydney International Academy มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนต่างชาติมากกว่า 5 ปี เรามุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานทางการศึกษา โดยคำมั่นสัญญาของเรามีดังต่อไปนี้

จัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจที่จะศึกษาบทเรียน และสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

มีระบบวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องสร้างความคาดหวังอย่างสูง ทั้งในตัวบุคลากร และนักเรียน

นักเรียนที่เรียน NSW College ล้วนมีส่วนในการสร้างผลงานและมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้ในอนาคต

การันตีคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานทางการศึกษาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอนล้วนมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอน

มีหลักสูตรให้เลือกมากมายเหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

นักเรียนคือ บุคลากรคนสำคัญของ NSW

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับการการันตี เมื่อมาเรียนที่ NSW International English College

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ภายในห้องเรียนและทั่วทั้งโรงเรียน

อาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์และใส่ใจในการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนและเรื่องส่วนตัว

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาภาษาอังกฤษและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

จัดประเมินผลการเรียนทุกๆสัปดาห์ เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน

มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ทั้งเป้าหมายทางการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กิจกรรมออกนอกสถานที่เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมืองซิดนีย์มากขึ้น

กิจกรรมภายในชั้นเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน

นอกจากนี้แล้วนักเรียนสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆมาได้ที่ English Teaching Centre เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปปรับปรุงการให้บริการของทางโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย

nsw2

Sydney

NSW
NSW
  • 8 - 15 Weeks
  • AU$ 180weekly
  • General English Course

Sydney

NSW
NSW
  • 16 - 35 Weeks
  • Special Priceweekly
  • General English Course

Sydney

NSW
NSW
  • 36 - 48 Weeks
  • Special Priceweekly
  • General English Course