เรียนที่ลอนดอนต้องที่-malvern-house-londo

เรียนที่ลอนดอนต้องที่ Malvern House LONDON

เรียนที่ลอนดอนต้องที่-malvern-house-londo

 

สถาบัน Malvern House เป็นสถาบันใหม่ในลอนดอนที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างน่าชื่นชม เพราะเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษใจกลางลอนดอนในราคาประหยัด และมีคุณภาพการสอนที่ดีดำเนินการสอนโดยคณาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ … สถาบันมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้เพื่ออำนวยความสะดวก ของนักศึกษาที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียน ภาคเช้า หรือ ภาคบ่าย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างลงตัว

Malvern House เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษใน Zone 1 ของกรุงลอนดอน ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่เน้นให้นักเรียนที่ต้องการมาเรียนต่อประเทศอังกฤษ สนุกกับการเรียนและหาประสบการณ์โดยการจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ที่มีชื่อ เสียงทั่วลอนดอน เพื่อนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว

Malvern House ตั้ง อยู่ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินและป้ายรถเมล์ นักเรียนต่างชาติทุกคนที่ Malvern House สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษราคาพิเศษในลอนดอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในลอนดอน 

 

Malvern House เปิดสอนทั้งสิ้น 3 วิทยาเขตใจกลางกรุงลอนดอนดังนี้

– Malvern House-Piccadilly Centre: เปิดสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
– Malvern House-Kings Cross Centre: เปิดสอนภาษาอังกฤษระดับกลาง-สูง
– Malvern House-Bloomsbury Centre: เปิดสอน IELTS, Advance Diploma และ Pre University

8 weeks

ENG
ENG
  • £185 / weeks
  • London

12 weeks

ENG
ENG
  • £175 / weeks
  • London

24 weeks

ENG
ENG
  • £130 / weeks
  • London