โรงเรียนในสังกัด English Australia ได้รับรางวัลทางการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ที่่ผ่านมา รัฐบาลท้องถิ่นของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย  โดยผู้ว่าการรัฐวิคตอเรีย Alex Chernov และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรัฐวิคตอเรีย Dr. Denis Naphthine ได้จัดพิธีมอบรางวัล Victorian International Education Awards ประจำปี 2013 ณ.ทำเนียบรัฐบาลรัฐวิคตอเรีย

โดยสถาบันการศึกษาในเครือ English Australia ได้รับรางวัลการศึกษานานาชาติยอดเยี่ยม ประจำรัฐวิคตอเรีย ดังนี้

– โรงเรียน Impact English College ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางด้านการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2013

impact

– โรงเรียน Academia International ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทางด้านสถาบันการศึกษาเอกชน

academia

– โรงเรียน Discover English ได้รับรางวัลชมเชย ทางด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน

discover