โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Impact English College ใน Melbourne และ Brisbane ออสเตรเลีย

โรงเรียน Impact English College ใช้นโยบายการสอนแบบ English Only Policy ซึ่งนักเรียนจาก 25 ประเทศที่มาเรียนที่ Impact English College จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว พร้อมๆ กับการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน Impact English College มีทั้งหลักสูตรแบบทั่วไป และหลักสูตรเข้มข้น เฉพาะทาง จุดเด่นของโรงเรียน Impact English College อีกประการหนึ่ง คือ หลักสูตรต่างๆ จะมีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของนักเรียนตลอดเวลา เช่น ล่าสุดมีหลักสูตร Barista English สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนภาษาอังกฤษพร้อมๆ กับการฝึกการทำงานด้านการบริการ เป็นต้น

impact-uplus

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ Impact English College?

– มีหลักสูตรหลากหลายและทันสมัย เช่น General English, Business English, Barista English, IELTS Preparation และ Skills for TESOL เป็นต้น

– ห้องเรียนเล็ก เฉลี่ยเพียง 13 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

– Impact English College ใช้นโยบายการสอนแบบ English Only Policy โดยนักเรียนทุกคนต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

– หลักสูตรทุกหลักสูตรของ Impact English College ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย ทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของการเรียนการสอน

– บทเรียนต่างๆ ในการเรียนที่โรงเรียน Impact English College มาจากประสบการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างทันทีหลังเลิกเรียน

– โรงเรียนมีการบันทึกข้อมูลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น

– โรงเรียน Impact English College มีการพัฒนาครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลา ครูทุกคนล้วนเคยผ่านการสอบ IELTS และ Cambridge ESOL ซึ่งช่วยให้นักเรียนมั่นใจได้ในวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชาวต่าง ชาติ

– เจ้าหน้าที่และครูของ Impact English College ล้วนเคยมีประสบการณ์การเรียนภาษาที่ต่างประเทศ ทำให้เข้าใจเรื่องการปรับตัวและการใช้ชีวิต เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถพูดได้หลายภาษา สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เก่งภาษาอังกฤษได้

พิเศษ** สมัครภายในเดือนนี้ ค่าเรียนเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทต่อสัปดาห​์ และได้รับ Cash Back อีกถึง 7,000 บาท

IMPACT ENGLISH COLLEGE BOOKING FORM

กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบประเมินค่าใช้จ่ายเรียน IMPACT ENGLISH COLLEGE

Step 1 of 4

25%
  • ยินดีต้อนรับสู่ IMPACT ENGLISH COLLEGE

  • ex. 24 สัปดาห์