โรงเรียน INUS Australia โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในเมือง Melbourne

โรงเรียน INUS Australia ตั้งอยู่ในย่านที่สะดวกสบายใจกลางศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในอาคารที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนจุดตัดระหว่าง Collins Street และ Queens Street ซึ่งเป็นจุดที่สะดวกสบายในการโดยสารรถสาธารณะ ซึ่งมีทั้งรถรางและรถบัส นอกจากนี้ บริเวณรอบๆ โรงเรียนยังเต็มไปด้วย ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า ธนาคาร และซุปเปอร์มาร์เก็ต

inus04

โรงเรียน INUS Australia จะสอนให้นักเรียนทุกคนใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจำวัน และโรงเรียนมีกฏว่านักเรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น เมื่ออยู่ในโรงเรียน

การเรียนการสอนของ โรงเรียน INUS Australia ยังมีความทันสมัย เพราะมีเทคโนโลยีและระบบ E-learning ในห้องเรียนทุกห้อง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน

inus05

ทำไมต้องเรียนที่ Melbourne กับ โรงเรียน INUS Australia?
– เมลเบิร์น เป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
– มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1 แสนคน เรียนหนังสืออยู่ในเมลเบิร์น เป็นโอกาสที่จะได้สร้างมิตรภาพกับนักเรียนจากทั่วโลก
– เมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของการช้อปปิ้งที่ออสเตรเลีย มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง
– ประชากรของเมลเบิร์น 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวต่างชาติ ที่มาจาก 230 ประเทศทั่วโลก ทำให้นักเรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้

 

INUS BOOKING FORM

กรอกรายละเอียดเพื่อขอใบประเมินค่าใช้จ่ายเรียน INUS

Step 1 of 4

25%
  • ยินดีต้อนรับสู่ INUS

  • ex. 24 สัปดาห์