เรียนภาษาอังกฤษกับโรงเรียน Unique ที่โอ๊คแลนด์ โรงเรียนบรรยากาศเลิศอยู่ติดชายหาด

100_7083

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Unique ตั้งอยู่ในเขตชายฝั่งอันงดงาม Browns Bay ใช้เวลาเดินทางเพียง 25 นาที จากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ บรรยากาศโดยรอบมีความสวยงามและสงบ มีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เช่น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ฟรีไวไฟทั่วโรงเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย อุปกรณ์กีฬา พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียน

โดยจำนวนนักเรียนจำกัดไม่เกิน 12 คน ต่อชั้นเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมออกนอกสถานที่เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง

unique

Unique

  • 8-15 weeks
  • 16-35 weeks
  • 36+ weeks

AUCKLAND

NZ
NZ
  • NZ$390 / week
  • NZ$370 / week
  • SPECIAL